HUISREGELS MUSCULI


MUSCULI heeft onderstaande regels opgesteld voor elkaars veiligheid en voor een goede gang van zaken.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende;

 1. Binnen MUSCULI dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Tijdens uw eerste afspraak dient u alleen een geldig legitimatiebewijs meet de nemen.
 3. De eerste afspraak zal bestaan uit een intake, onderzoek en er zal een behandelplan worden opgesteld. U moet akkoord gaan met het behandelplan, zodat dit opgenomen kan worden in uw behandeldossier.
 4. Tegenwoordig kunt u direct een afspraak maken bij de fysiotherapeut zonder tussenkomst van de huisarts.
 5. In geval dat u bent verwezen door een huisarts of specialist dan heeft u altijd een verwijsbrief nodig. Dit geldt tevens ook voor chronische aandoeningen. Indien u vragen heeft over chronische aandoeningen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut.
 6. Bij afspraken bij MUSCULI ligt er altijd een schone handdoek voor u klaar. (deze hoeft u dus niet mee te nemen)
 7. Mocht u niet op een afspraak kunnen komen vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders zijn wij helaas genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te brengen.
 8. Indien u veranderingen in uw verzekering of persoonsgegevens heeft dan wordt u verzocht dit aan uw fysiotherapeut te melden.
 9. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 10. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliƫnten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 11. Indien uw verzekering de fysiotherapie behandeling niet (meer) vergoed dan ontvang u van Elite Performance Fysiotherapie een factuur. Deze factuur dient u binnen het vermelde termijn te betalen.
 12. De tarieven die MUSCULI hanteert wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars. Indien de behandelingen voor eigen rekening komen dan hanteert MUSCULI de tarieven die vermeld staan op de website en in de wachtruimte.
 13. Alle geregistreerde gegevens worden behandeld comfort het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 14. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, wanneer een klacht zich voor doet meldt dit zo snel mogelijk aan de fysiotherapeut, zodat hier een oplossing voor gevonden kan worden.
 15. Er geldt in het gehele pand zowel een rookverbod als een (huis)dieren verbod.
 16. Het is verboden voor patiƫnten en bezoekers om de laptop van de therapeut te bedienen.
 17. U dient hygienisch en gewassen te zijn voor iedere behandeling.
 18. Het gebruiken van een handdoek en het dragen van sportschoenen en kleding in de studio is verplicht.
 19. Mochten er calamiteiten voordoen dan dient u de aanwijzingen van het hiertoe bevoegde instantie (brandweer, ambulance, politie) op te volgen.
 20. Mocht u meer informatie willen hebben betreft de tarieven, betalingsvoorwaarden en het privacy reglement verwijzen ij u naar de praktijkmap op de praktijk.

MUSCULI